Wednesday, September 11, 2013

ANG MGA SINASABI NILA TUNGKOL SA PAG-IIBIGAN NINA SUSAN ROCES AT FERNANDO POE, JR. (Tagumpay Magazine, May 15, 1966)

Click on images to enlarge


Sinulat ni Susana C. de Guzman
Tagumpay Magazine, May 15, 1966

* * * * * *


No comments:

Post a Comment