Tuesday, July 23, 2013

EDDIE LOVES SUSIE: SHOOTING SA AMERIKA (Tagumpay Magazine, September 11, 1963)Click on images to enlarge


Tagumpay Magazine
September 11, 1963

* * * * * *


Sunday, July 7, 2013

KAMING TAGA-ILOG (1967)


Click on image to enlarge

* * * * * *

Friday, July 5, 2013

ANG MAGANDA KONG KAPITBAHAY (1965)

Click on image to enlarge


* * * * *  *

Wednesday, July 3, 2013

MGA REYNANG ENGKANTADA (1965)

Click on image to enlarge

* * * * * *Monday, July 1, 2013

MAGAZINE COVER #34


Click on image to enlarge

Tagumpay (Lingguhan ng Bayan)
Hulyo 24, 1963

* * * * * *