Wednesday, September 18, 2013

ANG MAGKAPATID NA SONORA: SA PELIKULA AT TUNAY NA BUHAY (Tagumpay Magazine, February 10, 1965)

Click on images to enlarge


Sinulat ni Monic L. Orian
Tagumpay Magazine, February 10, 1965

* * * * * *


No comments:

Post a Comment