Thursday, March 23, 2017

FERNANDO POE, SR. MEMORIAL AWARDS NIGHT (Superstar Nora Aunor Entertainment Magasin, December 21, 1970).

Click on images to enlargeSource:  Superstar Nora Aunor Entertainment Magasin
December 21 1970
(Courtesy of:  Mercy G. Masangcay)

* * * * * *

Tuesday, March 21, 2017

ANG BATUBALANI NINA IMELDA AT SUSAN BILANG MGA FIRST LADY (Kislap Magazine, October 31, 1969)

Click on images to enlarge
Article by Essie Esguerra
Source:  Kislap Magazine, October 31, 1969
(Courtesy of:  Mercy G. Masangcay)

* * * * * * *

Sunday, March 19, 2017

ANG KASO NG PERLAS NG SILANGAN AT NG MGA MUSLIM (Kislap Magasin, September 19,1969).

Click on images to enlarge
Article by:  Mila Parawan
Source:  Kislap Magasin, September 19, 1969
(Courtesy of:  Mercy G. Masangcay)

* * * * * *Friday, March 17, 2017

SA BIRTHDAY NI RONNIE -- INAWIT NIYA ANG "ALL THE WAY" PARA KAY SUSAN ... (Kislap Magazine, September 19, 1969).

Click on image to enlargeArticle by:  Ched Borja
Source:  Kislap Magasin, September 19, 1969
(Courtesy of:  Mercy G. Masangcay)

* * * * * * *