Friday, February 13, 2015

SARILING ATIN: SINO ANG TUNAY NA KASINTAHAN NI SUSAN ROCES SA PUTING TABING? (Screen Stardom, October 1965)

Click on images to enlarge


Screen Stardom, October 1965
(from the collection courtesy of
Tina Arguelles-Liwanag)

* * * * * *
 

No comments:

Post a Comment