Monday, March 3, 2014

SUSAN ROCES: MUSE NG SAMPAGUITA FAMILY CLUB (Taliba, December 1959)

Click on image to enlarge

Mula sa kolum ni Nita Umali
(Taliba, Disyembre 1959)


* * * * * *

No comments:

Post a Comment