Saturday, March 22, 2014

SABI NI NITA UMALI (Kolum ni Nita Umali sa Magasin Ng Taliba, circa 1962)

Click on images to enlarge
Taliba, March 17, 1962

Taliba, March 28, 1962

* * * * * *


No comments:

Post a Comment