Sunday, March 19, 2017

ANG KASO NG PERLAS NG SILANGAN AT NG MGA MUSLIM (Kislap Magasin, September 19,1969).

Click on images to enlarge
Article by:  Mila Parawan
Source:  Kislap Magasin, September 19, 1969
(Courtesy of:  Mercy G. Masangcay)

* * * * * *No comments:

Post a Comment